Advertise

Senin, 27 Oktober 2014

BERITA ACARA NOTULEN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN SEMINAR LAPORAN HASIL PENELITIANBERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR
LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pada hari ini                            
Tanggal                                   :   
Pukul                                      :   
Bertempat di ruang                :   
Pada Sekolah                          :   
Dengan alamat                       :   
Nomor Telephon/Fax             :   
e-mail                                      :   

Telah diselenggarakan acara Seminar Hasil Penelitian:
Dengan Judul                         :   
                                                   
Hasil Karya                            :   
NIP                                         :   
Jabatan                                   :   
Pangkat/Golongan                  :   
Tempat Tugas                         :   
Alamat Rumah                       :   
Nomor Telphon/ HP               :   
e - mail                                    :   

Pada Acara Seminar tersebut :
Sebagai Penyaji                      :   
Sebagai Moderator                 :   
Sebagai Pembahas                  :   
Susunan Acara Seminar         :    (a)Pembukaan, (b)Sambutan Kepala Sekolah dan / atau Pengawas Sekolah, (c)Pemaparan Singkat Laporan Hasil Penelitian Oleh Penyaji/ Penulis Laporan, (d)Tanggapan, pertanyaan, kritik/ saran, masukan dari Peserta Seminar dan Tanggapan dari Penyaji, (e)Penutup.
Jumlah Peserta yang Hadir     :    …….. Orang (Daftar Hadir Terlampir)

Adapun Notulen Jalannya Acara Seminar, Print Out Bahan Tayang Paparan Penyaji serta Foto Kegiatan Seminar sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
                                                                                        Mojoagung, …………………
Mengetahui
KepalaSekolah……………..                                          KetuaMGMP / Panitia Seminar                  …………………………………                                        …………………………………..
NIP. ……………………………                                   NIP. …………………………….Lampiran 1: DAFTAR HADIR ACARA PELAKSANAAN SEMINAR LAPORAN HASIL PENELITIAN
Dengan Judul                         :   
                                                   
Hasil Karya                            :   
NIP                                         :   
Jabatan                                   :   
Pangkat/Golongan                  :   
Padahari/ Tanggal                   :   
Pukul                                      :   
Bertempat di ruang                :   
Pada Sekolah                          :   
Dengan alamat                       :   
Peserta yang hadir sbb.          :

No
Nama
Jabatan
AsalSekolah/Instansi
TandaTangan
1.1.
2.
2.3.3.
4.
4.5.5.
6.
6.7.7.
8.
8.9.9.
10.
10.11.11.
12.
12.13.13.
14.
14.15.15.
16.
16.17.17.
18.
18.19.19.
20.
20.
                                                                                        Mojoagung, …………………
Mengetahui
KepalaSekolah……………..                                          KetuaMGMP / Panitia Seminar                  …………………………………                                        …………………………………..
NIP. ……………………………                                   NIP. …………………………….Lampiran 2: NOTULEN JALANNYA ACARA SEMINAR LAPORAN HASIL PENELITIAN
Dengan Judul                         :   
                                                   
Hasil Karya                            :   
NIP                                         :   
Jabatan                                   :   
Pangkat/Golongan                  :   
Tempat Tugas                         :   
Pukul                                      :   
Bertempat di ruang                :   
Pada Sekolah                          :   
Dengan alamat                       :   

Jalannya Acara Seminar:
1.        Pembukaan: Oleh Moderator dengan membaca Basmallah/ do’a
2.        Sambutan Kepala Sekolah3.        SambutanPengawas:

4.        Paparan Singkat Hasil Penelitian oleh Penyaji/ Penulis Laporan (Bahan Paparan Terlampir)
5.        Tanggapan, pertanyaan, kritik/ saran, masukan dari Peserta Seminar dan Tanggapan dari Penyaji,

Adapun pertanyaan, kritik/ saran, masukan dari Peserta Seminar terhadap Laporan Hasil Penelitian dari Peserta Seminar dan Tanggapan dari Penyaji adalah sebagai berikut:

No
Nama
Asal Instansi
Isi pertanyaan, kritik/ saran dan/ atau masukan
Tanggapan Penyaji
1.
2.


3.
4.

5.


6.6.        Penutup: Oleh Moderator, dengan membaca Hamdallah/ do’a.

                                                                                        Mojoagung, …………………
Mengetahui
KepalaSekolah……………..                                          KetuaMGMP / Panitia Seminar                  …………………………………                                        …………………………………..
NIP. ……………………………                                   NIP. …………………………….Lampiran 3: BAHAN TAYANG PAPARAN PENYAJI  PADA ACARA  SEMINAR  LAPORAN HASIL PENELITIAN

Dengan Judul                         :     
Hasil Karya                            :   
NIP                                         :   
Jabatan                                   :   
Pangkat/Golongan                  :   
Tempat Tugas                         :   
Padahari/ Tanggal                   :   
Pukul                                      :   
Bertempat di ruang                :   
Pada Sekolah                          :   
Dengan alamat                       :   


JUDUL LAPORAN DANIDENTITAS PENYAJI


BAB I

 

Lampiran 4: FOTO  KEGIATAN  PADA ACARA  SEMINAR 

   LAPORAN HASIL PENELITIAN

Dengan Judul                         :   
Hasil Karya                            :   
NIP                                         :   
Jabatan                                   :   
Pangkat/Golongan                  :   
Tempat Tugas                         :   
Padahari/ Tanggal                   :   
Pukul                                      :   
Bertempat di ruang                :   
Pada Sekolah                          :   
Dengan alamat                       :   

FOTO SPANDUKACARA SEMINAR


FOTO MODERATORSAAT MEMBUKA ACARA

FOTO SAMBUTANKEPSEK


FOTO SAMBUTANPENGAWAS


FOTO PAPARANPENYAJI


FOTO PESERTA YANGMENGAJUKAN PERTANYAAN, KRITIK/ SARAN
FOTO PESERTA YANGMENGAJUKAN PERTANYAAN, KRITIK/ SARANFOTO PESERTATANGGAPAN PENYAJI TERHADAP PERTANYAAN, KRITIK/ SARAN DARI PESERTA SEMINAR

FOTO PESERTA YANGHADIR


FOTO PESERTA YANGHADIR


 

Lampiran    : SUSUNAN PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN

                   …………….………………….TAHUN……1.        Penanggung Jawab                 :    ………………(Kepala…………)
2.        Ketua                                      :    ..…………… (…………………)
3.        Wakil Ketua                             :  …………….. (…………...……)
4.        Sekretaris/Moderator              :    ………………(…………….....)
5.        Bendahara                              :    ………………(………………)
6.        Anggota                                 :    ……………… (………………)
7.        Anggota                                 :    ……………… (……………....)
8.        Anggota                                 :    ……………… (…………....…)


                                                                                                Mojoagung, ………………………
.                                                                                               Kepala Sekolah                                                                                                …………………………………..
                                                                                                NIP. …………………………….
Lampiran    :  SURAT PERNYATAAN BAHWA LAPORAN HASIL

PENELITIAN ADALAH ASLI HASIL KARYA SENDIRI


Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama                                      :   
Jenis Kelamin                         :   
NIP                                         :   
Jabatan                                   :   
Pangkat/Golongan                  :   
Tempat Tugas                         :   
Alamat Rumah                       :   
e - mail                                    :   

Menyatakan bahwa Laporan Hasil Penelitian dengan judul:
........
Adalah benar-benar asli hasil karya saya sendiri.

Demikian suratpernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia untuk diproses dan menerima sanksi sesuai dengan hukum atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

                                                                                        Mojoagung, ……………………
Mengetahui
KepalaSekolah……………..                                                      Yang MembuatPernyataan…………………………………                                            …………………………………..
NIP. ……………………………                                           NIP. …………………………….


  


Lampiran    : SURAT PERNYATAAN KEPALA PERPUSTAKAAN KOP SEKOLAH

 

SURAT PERNYATAAN KEPALA PERPUSTAKAAN


Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama                                      :   
Jenis Kelamin                         :   
NIP                                         :   
Jabatan                                   :    Kepala Perpustakaan…..……
Pangkat/Golongan                  :   
TempatTugas                          :   

Menyatakan bahwa Laporan Hasil Penelitian:
Dengan Judul                         :   
Hasil Karya                            :   
NIP                                         :   
Jabatan                                   :   
Pangkat/Golongan                  :   
Tempat Tugas                         :   
Alamat Rumah                       :   
Nomor Telphon/ HP               :   
e - mail                                    :   

Telah disimpan dan dijadikan referensi di Perpustakaan ……………
Dengan nomor regitrasi/ klasifikasi/ katalog ………………………...

Demikian suratpernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                                        Mojoagung, ……………………
Mengetahui
KepalaSekolah……………..                                          Kepala Perpustakaan


…………………………………                                            …………………………………..
NIP. ……………………………                                           NIP. …………………………….

5 komentar

Mee Wee 28 Juli 2016 09.01

Terima kasih bs sbagai contoh

Mujiadi Bromo 23 Desember 2016 23.06

Trims. sangat bermanfaat sebagai panduan. smg dapat balasan dari Allah SAW. Amiiin!!

anis prasetiya ollien 9 Mei 2017 13.25

thank you pak

m zajuli 21 Desember 2017 02.54

Terima-kasih bisa tercerahkan dng artikel ini izin copy ke laptop

syamsudin smala 3 Agustus 2018 18.54

SALAM SUKSES

Posting Komentar